Pelisäännöt


Päivitetyt pelisäännöt astuvat voimaan 1.12.2022 alkaen.

Säännöt on tehty yhdessä pelinvetäjien kanssa ja hallitus on hyväksynyt ne käyttöön hallituksen kokouksessa 7.11.2022.

LUKUOHJE

SÄÄNNÖT
Nämä ovat sääntökirjan pohja, eli ns. viralliset säännöt. Sääntöjä voidaan täydentää suosituksilla.

* SUOSITUS
Suositus ei ole velvoittava sääntö, vaan sen hetken “hyvä käytäntö”. Vaikka suositus ei ole velvoittava, on se katsottu riittävän tärkeäksi seikaksi täydentämään sääntökirjaa. Suosituksia voidaan muuttaa ja päivittää kevyemmin. Suosituksia voi olla esimerkiksi merkki, valmistaja tai hyvät käytännöt.

YLEISTÄ

Pelisäännöt on tehty mahdollistamaan turvallinen ja miellyttävä harrasteympäristö kaikille. Niiden noudattaminen on jokaisen omalla vastuulla ja jokaisella osallistujalla on velvollisuus, sekä oikeus valvoa niiden toteutumista ja tarvittaessa puuttua tilanteeseen. Pelinvetäjällä on aina viimeinen sana sääntöjen tulkitsemisessa sekä tilanteiden ratkaisemisessa.

Osallistumalla yhdistyksen peliin osallistuja hyväksyy käytettävät pelisäännöt. Mikäli osallistuja joudutaan poistamaan pelistä sääntörikkeen vuoksi ei yhdistys ole hyvitysvelvollinen. Korostettakoon, että maalaisjärjen käyttäminen on tärkeimpiä asioita mitä mukanaan voi pelikentälle tuoda.

VASTUU

 • Jokainen osallistuja on vastuussa itsestään, sekä harrastaa airsoftia omalla vastuullaan ja vakuutuksillaan.
 • Jokainen osallistuja on vastuussa omista varusteistaan sekä niiden sääntöjenmukaisuudesta.
 • Ampuja on aina vastuussa omista laukauksistaan.
 • Jos pystytään osoittamaan, että osallistuja on omilla toimillaan ja/tai säännöistä piittaamatta aiheuttanut fyysistä tai materiaalista vahinkoa itselleen tai toiselle, on koituneet vahingot korvattava parhaaksi katsotulla tavalla.
 • Jokainen osallistuja on vastuussa yleisestä turvallisuudesta ja turvallisuuspuutteiden ilmoittamisesta pelinvetäjälle.
 • Yhdistys pyrkii vähentämään pelialueilla olevia vaaranpaikkoja kartoittamalla säännöllisesti, poistamalla, merkkaamalla ja osoittamalla niitä alkupuhuttelussa (briiffi).
 • Noudata aina pelinvetäjän ohjeita, pelaa rehdisti, huomioi kanssapelaajat ja kohtele muita, kuten haluaisit heidän kohtelevan itseäsi. Herrasmiessäännöt ja rehellisyys tekevät peleistä kaikille mukavammat ja hauskemmat! 

TURVALLISUUS

 • Alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksenalaisena ei saa osallistua.
 • Tupakointi yhdistyksen harjoitusalueilla on kiellettyä.
 • Turkusoftin peleissä et tarvitse teräaseita tai niiden näköisiä tuotteita pelikentällä.
 • Puukot, kirveet ja lapiot yms. voit säilyttää offgame-alueella.
 • Monitoimityökalua tai vastaavia tarvikkeita voit kantaa kentällä suljetuissa taskuissa.

OFFGAME

 • Offgame-alue on pelistä erotettu peliin kuulumaton taukoalue, jonne kokoonnutaan ennen ja jälkeen sekä pelien välissä. Siellä säilytetään varusteita ja valmistaudutaan peliin.
 • Alueella saa omaa harkintaa käyttäen kulkea myös ilman suojalaseja.
 • Offgame-alue ei ole pelialuetta.
 • Pelien aikana vältä ampumista offgame-alueella, sillä se saattaa aiheuttaa häiriötä pelissä mukana oleville.
 • Saavuttaessa offgame-alueelle ennen pelejä, pistä varusteesi ensimmäisenä kuntoon. Tämän jälkeen hoida muut pelilliset toimenpiteet, kuten pelimaksun maksaminen. Pelien välissä laita ensin itsesi kuntoon, sitten voit keskustella pelikavereiden kanssa. 
 • Offgamen turvallisuudesta vastaa jokainen osallistuja.
 • HopUpin tai muuten aseiden testaaminen on kiellettyä. Käytä erikseen ilmoitettua HopUpin säätöpistettä

SUOJAIMET

Silmäsuojaimiksi hyväksytään vain suojaluokitukseltaan riittävät suojaimet (EN166B). Riskienarvioinnin niin salliessa myös F-luokan lasit ovat sallittuja, mikäli laseista löytyy lisäksi merkintä, että ne on testattu myös STANAG 2920-standardin mukaisesti. 

Paintball-käyttöön hyväksytyt maskit soveltuvat myös airsoft-käyttöön. Maskin tulee tällöin täyttää standardin ASTM F-1776 mukaiset vaatimukset.
* Stanssattujen ritiläsuojaimien käyttäminen on sallittua , mutta ei suositeltavaa.

Alle 18-vuotiaan tulee käyttää hammassuojaimia (tai alakasvosuojaa).
* Kaikille suositetaan alakasvosuojan käyttöä.

Silmäsuojaimet tulee pitää pelipäivän aikana aina päässä. Offgame-alueella voit oleilla ilman suojalaseja, kun peli ei ole käynnissä. Suosittelemme kuitenkin, että suojalasit ovat aina päässä.

PELIVÄLINEET

 Pelivälineeksi hyväksytään airsoft-käyttöön tarkoitetut, 6 mm muovikuulia ampuvat aseet, kranaatit, miinat tai heitteet, mikäli ne täyttävät muut vaaditut edellytykset.

TEHORAJAT

Tehorajat ovat ehdottomia, eikä niistä voi joustaa, ellei peli-ilmoituksessa ole siitä erillistä mainintaa.

 1. Sarjatuleen kykenevän aseen maksimiteho on 1,7J
 2. Konekiväärien maksimiteho on 2J 
 3. Puoliautomaattisten kiväärien maksimiteho on 2,5J 
 4. Kertaviritteisten kiväärien maksimiteho on 3J

“Kronotus”, eli lähtötehomittaus tapahtuu aina pelikuulalla ja pelihopilla pelinvetäjän kronometrillä. Mikäli varusteet eivät täytä sääntöjä, ei niitä saa pelikentälle viedä.

Tarkennukset

 • Yli 1.7J ampuvat aseet lasketaan suuritehoisiksi aseiksi. Suojaetäisyys suuritehoisella asetyypillä on 10 m. Suuritehoisella aseella pelattaessa tulee mukana kantaa lähtöteholtaan alle 1,7J vara-asetta.
 • Konekivääreinä voidaan käyttää oikeaa tulitukiasetta mallintavaa asetta.
  Esimerkiksi PKM, M249, M60, MG4, RPK, Stoner.
 • Puoliautomaattisena tarkkuuskiväärinä voidaan käyttää oikeaa tukiasetta mallintavaa asetta, jossa sarjatuli on estetty. 
  Esimerkiksi M14, SVD, SR25, PSG, SPR.
  Puoliautomaattisessa kiväärissä tulee olla suurentava tähtäin. 
 • Suuritehoisella aseella pelaavan tulee erikseen ilmoittaa pelinvetäjälle käyttävänsä suuritehoista asetta. Pelin vetäjä päättää loppukädessä onko ase sääntöjen mukainen.
 • Kertatulella tarkoitetaan yhtä laukausta, kun liipaisin liikkuu kerran edestakaisin.
  • Esimerkiksi ”binary trigger” ei ole kertatuli, jossa ase laukeaa liipaisinta vetäessä ja päästäessä.

Sisäpelien tehorajat

 • Sisäpeleissä tehoraja on kaikilla asetyypeillä 1,2J. 
 • Lähtöteholtaan alle 0,5J pistoolilla [ei konepistooli] voi sisäpeleissä ampua lyhyttä sarjatulta äärimmäistä varovaisuutta noudattaen.

Sarjatulinopeus (RPS – Rounds per second)

 • Maksimitulinopeus kaikilla aseluokilla on 30 laukausta sekunnissa / 1800 laukausta minuutissa.
 • Mikäli replikan sarjatulinopeus on nopeampi kuin sääntöjen määräämä, voi asetta käyttää vain kertatulella, vaikka pelisäännöt muuten sallisivat sarjatulen käytön.

Replikan käsittely ja kuljetus

 Käsittele airsoft-aseita aina kuten oikeaa asetta. Kun peli ei ole käynnissä, pidä aseesta lipas poissa ja tyhjennä hopup, jotta vahinkolaukauksia ei tapahtuisi. Äläkä osoittele ketään aseilla turhaan pelin ulkopuolella. 

Kuljeta asetta aina asianmukaisella kantovälineellä julkisella paikalla. Lain mukaan ase tulee kantaa piilossa. Tähän sopii yhtä hyvin jätesäkki kuin varsinainen asekassi. 

”Ampuma-asetta tai räjähtävää esinettä erehdyttävästi muistuttavien esineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty.”

Järjestyslaki 10§ 612/2003

Ampuminen

 • Ampuja on aina vastuussa ampumisesta. 
 • Pyri välttämään päähän ampumista. Herrasmiessääntöjen mukaisesti älä tahallaan ammu kipeisiin paikkoihin.
 • Ampuminen sokkona on ehdottomasti kiellettyä. Sinun tulee aina nähdä minne olet ampumassa ja varmistuttava kohteesta ennen ampumista, jotta vahingoilta vältytään.
 • Suojissa ja rakennetuissa tiloissa, päätä pienemmistä rei’istä ampuminen on kiellettyä. 
 • Pelaajat eliminoituu yhdestäkin osumasta, pyri välttämään ylimääräistä ampumista. 

Puukko ja PAM -säännöt

Mikäli pääset yllättämään pelaajan kosketusetäisyydeltä, voit koskettaa kämmenellä pelaajaa hartialle ja sanoa PUUKKO, jolloin pelaaja eliminoituu välittömästi ilman, että huutaa ”OSUMA”. Puukotus tapahtuu aina kädellä, ei oikealla teräaseella tai sitä mallintavalla lelulla. 

* Mikäli et ole kosketusetäisyydellä, voit sanoa ”PAM” tai ”LAUKAUS”. ”PAM/LAUKAUKSEN” ottaminen osumaksi on vapaaehtoista, ”PAM” -kohteena oleva pelaaja voi koittaa pelata tilanteen ja ampua PAM-sääntöä käyttävän pelaajan tai hyväksyvän osuman ilman varsinaista ampumista. Jos kohteena oleva pelaaja yrittää pelata tilanteen, voit ampua lähietäisyydeltä. PAM/LAUKAUS -sääntö on herrasmiessääntö, joka on suositus. Epäselvissä tilanteissa ammu vastapuolen pelaajaa. 

Osumat

 • Kaikki osumat lasketaan (vartaloon, varusteisiin, reppuun, koteloon tmv), myös oman osapuolen ampumana.
  • Varmaa kimmoketta ei lasketa osumaksi. Mikäli on epäselvää onko kyseessä kimmoke, lasketaan se osumaksi.
 • Tarkoituksenmukainen osumien ottamatta jättäminen on kiellettyä ja paheksuttavaa. 
 • Osuman saanut huutaa ”OSUMA”, nostaa käden, aseen pystyyn tai raatoliinan ja poistuu tilanteesta häiritsemättä pelitilannetta.
  • *Raatoliinan käyttö on suositeltavaa
  • Vaihtoehtoisesti pelaaja voi huutaa ”OSUMA” ja lopettaa pelaamisen. Jäädä maahan makaamaan ja odottamaan pelitilanteen menevän ohitse ennen liikkumista.
 • Aseosuma poistaa osuman saaneen aseen käytöstä. Huutamalla ”ASEOSUMA” ilmoitat saaneesi osuman aseeseen ja ase on poissa käytössä. 
 • Osuman saanut pelaaja on eliminoitu. Eliminoitu pelaaja ei keskustele pelissä olevien pelaajien kanssa, eikä eliminoitunut pelaaja ”muista edellisen elämän tapahtumia”

Kuuntele pelinvetäjän ohjeita miten eliminoitunut pelaaja toimii, onko pelissä käytössä lääkintämiessääntö tai uudelleensyntymispiste (respawn). 

Tahallaan osumien ottamatta jättäminen on kiellettyä, mutta välillä osumaa ei yksinkertaisesti huomaa. Nopeissa tilanteissa, kun adrenaliini virtaa ja paksut varusteet on välissä, ei kuulaa tunne ja äänikin saattaa mennä ohi.

Ampujana älä provosoidu, todennäköisesti vastapuoli ei tahallaan jätä osumaa ottamatta, joten ammu uudestaan. Mikäli olet yhtään epävarma saitko osumaa, on se hyvä ottaa. Usein peleissä pääsee nopeasti takaisin mukaan peliin, vaikka pelistä eliminoituu. 

Vältä ampumista päähän tai kipeisiin paikkoihin. Mikäli pääset yllättämään pelaajan, tähtää mieluiten varusteisiin. 

Toisinaan nopeissa tilanteissa huomaat, että vastapuolen pelaajan kanssa ammuitte toinen toisenne, mutta itse ammuit selkeästi myöhemmin. Näissä tilanteissa voit sanoa vastapuolen pelaajalle, että hän voi jatkaa peliä, kun ammuit jo oman eliminoitumisen jälkeen

AMMUKSET, KRANAATIT JA MIINAT

Peleissä sallittuja projektiileja ovat vain 6 mm muovikuulat. Metallikuulien, muiden ammusten kuin muovikuulien tai suurempien projektiilien (Paladin-tyyppiset heitteet) käyttö on kiellettyä.

Kaikissa yhdistyksen tapahtumissa on biokuulapakko, ellei erillistä mainintaa muuten ole.

Peleissä on sallittua käyttää kuulakranaatteja, jotka toimivat kaasun tai jousen voimalla ja lauetessaan sylkee kuulia. Pyrotekniset kranaatit, jotka räjähtävät räjähdysaineen voimasta on lähtökohtaisesti kiellettyjä. Katso tarkemmin pyrotekniset tuotteet. 

Miinojen käytöstä ja niiden viritysmekanismista tulee ilmoittaa alkupuhuttelussa.

Kranaattien käyttö 

Ennen kranaatin heittämistä tulee huutaa “KRANAATTI!”. Kranaatti tuhoaa huoneen, johon se lentää tai noin 3 metrin alueen kranaatin ympäriltä.

*Vastaanottavana osapuolena sinun tulee arvioida vaikutusalue itse.
*Kranaatti on suositeltavaa heittää vain alakautta.

*Bofferikranaattien käyttö aluekohtaista, kysy pelinvetäjältä.

Bofferikranaatti on kranaattia kuvaava esine. Bofferikranaatteja käytetään, kuten normaaleja kranaatteja. Yhden kranaatin voi käyttää kierroksen aikana vain kerran.

 • Bofferikranaatin tulee olla vähintään 10 cm korkea ja halkaisijaltaan 5 cm. Sen tulee olla kevyt ja pehmeä, eikä se saa osuessaan aiheuttaa vahinkoa.
 • Bofferikranaatin tulee olla kirkkaan värinen, jotta se on helpomi huomioida

Kovaääniset kranaatit

Oletuksena kovaäänisten kranaattien käyttäminen on kiellettyä. Näiden tuotteiden käytöstä on keskusteltava pelinvetäjän kanssa ennen peliä ja niistä on ilmoitettava alkupuhuttelussa.

 • Kovaäänisellä tarkoitetaan yli 120 dB(A) ääntä.
 • Nallilla toimivat kranaatit on kielletty.

Pyrotekniset tuotteet

Pyroteknisiä tuotteita ei saa käyttää metsäpalovaaran aikana.

Oletuksena tehostesavujen ja pyrojen käyttäminen on kiellettyä. 

Näiden käytöstä on keskusteltava pelinvetäjän kanssa ennen pelin alkua. Pelinvetäjän velvollisuus on arvioida käytön turvallisuus pelialueen kunto, säätila ja yleiset olosuhteet huomioiden. Pelinvetäjä ei voi kuitenkaan ylittää lakien tai asetusten määräämiä kieltoja ja antaa näitä vasten lupaa tuotteiden käytölle esim. metsäpalovaroitus.

Savua tuottavat tuotteet eivät saa tuottaa vaaleaa, oranssia tai punaista savua. Oranssit ja punaiset savut ovat kansainvälisiä hätämerkkejä ja vaaleat savut voidaan helposti yhdistää tulipaloon.

Valaisimet ja laser-valot

Laser-valojen käyttäminen ihmisten osoittamiseen on lähtökohtaisesti kiellettyä. Voit keskustella organisaattorin kanssa laserin käytöstä ennen tapahtumaa. 

Valaisimien strobo- sekä vilkuntaominaisuuksia saa käyttää vain lyhytkestoisesti ja huolellisuutta käyttäen.

Huomioi valon tehoa osoittaessasi sillä toisia pelaajia!

Suojakilvet

Peleissä on sallittua käyttää suojakilpiä. Suojakilpiä on kahta luokkaa; kevyt ja raskas.

 • Raskas suojakilpi on enintään 160 cm x 60 cm kokoinen kilpi.
  • Raskaassa suojakilvessä saa olla enintään 15 cm x  30 cm kokoinen ikkuna. Muuten kilven tulee olla läpinäkymätön.
  • Raskaan suojakilven tulee painaa vähintään 10 kg.
 • Kevyt suojakilpi on enintään 100 cm x  60 cm kokoinen kilpi. Kilpi saa olla läpinäkyvä

Kilpi voidaan tuhota joko koskettamalla kilpeä tai heittämällä kranaatin kilven lähelle. Kilpeen osuneita kuulia ei lasketa osumaksi tai aseosumaksi. Kilvenkantajaan osuneet kuulat lasketaan tavallisiksi osumiksi.

 • Kilven kanssa saa kantaa pistoolia.
 • Ampuminen tapahtuu joko kilven reunan yli tai ikkunan läpi, niin että näet edelleen piippulinjan

PELIN KULKU

Ennen peliä pelinjärjestäjä pitää alkupuhuttelun, jossa kerrotaan pelin tavoitteet ja jaetaan joukkueet. Ole hereillä tässä kohtaa, jotta kuulet ja tiedät miten peli toimii! Alkupuhuttelun jälkeen osapuolet siirtyvät aloituspaikoilleen ja valmistautuvat peliin. 

Pelien kulkua ohjataan huudoilla. Jokaisen osallistujan tulee toistaa huudot – näin viesti saadaan kuulumaan mahdollisimman hyvin kaikille.

Pelien kulkua ohjataan huudoilla. Jokaisen osallistujan tulee toistaa huudot – näin viesti saadaan kuulumaan mahdollisimman hyvin kaikille. Seuraavanlaiset huudot ovat käytössä:

 • Valmis
 • Peli käy
 • Peli seis
 • Peli jatkuu
 • Peli ohi

Näiden lisäksi eri pelimuodoissa voi olla huutoja, joita jokaisen tulee toistaa – näin viesti saadaan kuulumaan mahdollisimman hyvin kaikille.

Pelin aloitus

Peli voidaan aloittaa, kun joukkueet on ilmaissut olevansa valmis huudolla ”VALMIS”.

Ensimmäisenä VALMIS huutanut joukkue odottaa, että muut joukkueet ovat huutaneet VALMIS. Viimeisen joukkueen huudettua VALMIS, ensimmäisenä huutanut joukkue huutaa PELI KÄY, jonka kaikki joukkueet toistaa.

Peli lopetetaan huudolla ”PELI OHI”. Jokainen osallistuja on velvollinen toistamaan huudon. Huudon jälkeen irrota lipas, suorita tyhjälaukaus ja varmista pelivälineesi. Palaa offgame-alueelle huoltamaan ja valmistautumaan seuraavaan erään.

Vaaratilanteet ja PELI SEIS

Peli keskeytetään huudolla “PELI SEIS!”. Jokainen osallistuja on velvollinen toistamaan huudon.

Huutoa käytetään esimerkiksi, kun:

 • Peliin kuulumattomia henkilöitä ilmaantuu pelipaikalle. Tällöin sivullisille käydään ilmoittamassa alueella olevasta harrastustoiminnasta ja pyydetään ystävällisesti siirtymään pelialueen ulkopuolelle tai vaihtoehtoisesti pelit voidaan siirtää muualla. Älä lähesty vieraita replika kädessä. Voit hakea sen mättäältä hetken perästä.
 • Varsinaisella pelialueella tai offgame–alueella sattuu tapaturma, joka vaatii suurempaa huolenpitoa, kuten nilkan nyrjähdys, kaatuminen tmv.
 • Itseltä tai pelikaverilta putoaa silmäsuojaus päästä, menee rikki tai muuten sellaiseen kuntoon, että pelaaminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
 • Pelinvetäjä voi keskeyttää pelin myös, mikäli havaitsee kentällä vaaranpaikan, epäurheilijamaista käytöstä tai mitä tahansa, joka vaatii kaikkien osallistujien huomion välittömästi.

Jokaisen osallistujan on toistettava ”PELI SEIS”-huuto. Huolimatta siitä, että olisi hyvä piilopaikka tai väijytys käynnissä. Peliä ei saa missään nimessä jatkaa, ennen kuin syy pelin katkaisemiseen on selvitetty ja ongelma ratkaistu.

Pelin ollessa seis, älä liiku paikaltasi tai tee muitakaan peliin liittyviä liikkeitä, vaan jää odottamaan pelin käynnistämistä uudelleen. Peli jatkuu huudolla ”PELI JATKUU” tai peli voidaan keskeyttää huudolla ”PELI OHI”.

TUNNISTAMINEN

 • Joukkueiden erottamiseksi käytetään hihanauhoja.
  • Yleisimmät värit ovat keltainen ja punainen. Sinistä ja vihreää voidaan käyttää erikoistilanteissa.
 • Jokaisella osallistujalla tulee olla mukanaan vähintään punainen ja keltainen hihanauhapari.
  • *Suositeltavaa on pitää hihanauhaa molemmissa käsissä.
  • Pelinvetäjä ohjeistaa hihanauhoista pelin alkupuhuttelussa

Raatoliinalla osoitetaan pelistä pudonnut pelaaja. Raatoliinan väri on oranssi.

HERRASMIESSÄÄNNÖT

Airsoftia ei voida pelata ilman herrasmiesmäistä käytöstä. Herrasmies-säännöt tarkoittavat mm. seuraavia asioita.

 • Epäselvissä tilanteissa ota osuma. Tarkoituksellisesti osumien ottamatta jättäminen on kiellettyä
 • Toista pelaajaa kohtaan tulee aina ampua mahdollisimman vähän. 
 • Kanssapelaajien kunnioitus ja maalaisjärjen käyttö on pakollista sujuvan pelipäivän mahdollistamiseksi.

Jos pelinjohto katsoo jonkin pelaajan käyttäytyvän epäherrasmiesmaisesti ja piittaamattomasti muita pelaajia ja/tai heidän turvallisuuttansa kohtaan, voidaan tämä poistaa pelistä.

LUONNOSSA LIIKKUMINEN

 • Luonnossa tulee liikkua luontoa kunnioittavasti.
 • Airsoft ei ole laji, jota voi harrastaa jokamiehenoikeudella.
 • Yhdistyksen tehtävä on huolehtia omista maankäyttöoikeuksista. Maankäyttöoikeudet ovat voimassa vain yhdistyksen omissa tapahtumissa.

LÖYTÖTAVARAT

Mikäli löydät pelialueelta tarvikkeita (lippaat, päähineet, aseiden osat yms.) on velvollisuutesi korjata ne talteen ja ilmoittaa löydöstä offgame-alueella. Mikäli kukaan ei tunnista esineitä omakseen, tulee ne toimittaa pelinjärjestäjälle.

* Suositeltavaa on, että jokainen merkitsee varusteensa siten, että niiden omistaja voidaan tunnistaa ja tavoittaa.

ROSKAAMINEN

 • Roskaaminen on kiellettyä.
 • Roskien kuljettaminen kotiin on helpompaa kuin niiden kuljettaminen pelipaikalle.
 • Pelialueilla on roskikset, mutta herrasväki huolehtii omat roskansa mennessään.
 • Kentillä voi olla pulloroskiksia. Tyhjennä tölkit ja pullot ennen niiden laittamista keräykseen.

Lopuksi

Haluamme vielä muistuttaa, että kyseessä on vain peli ja pelejä tulee aina lisää. Pidetään yhdessä hauskaa porukalla ja annetaan kaikille mahdollisuus pelata. Kunnioitetaan toisia pelaajia, sääntöjä sekä luontoa toiminnassa.

Mikäli tilanne on epäselvä etkä ole varma asiasta, kysy. Mikäli jokin tilanne aihettaa kiihtyviä tunteita pelaajien välillä, niin pyydetään pelinvetäjä tai vähintään tilanteen ulkopuolinen henkilö selvittämään tilannetta.

Säännöt eivät ole tehty kiusaksi ja haitaksi, vaan mahdollistamaan turvalliset pelit ja jokaiselle selkeät linjat. Sääntöjä ei tehdä sen takia, että sääntökirja olisi paksu nide millä voi huitoa kärpäsiä.

Jokaisella on oikeus ja velvollisuus puuttua sääntöjen vastaiseen toimintaan tai tuoda asia ilmi pelinvetäjälle. On myös hyvä muistaa, että vaikka jokin ei erikseen ole kiellettyä, ei se silti välttämättä ole sallittua! Kysy, jos et ole varma.

Maalaisjärjen käyttöön kehoitetaan ja sitä suositetaan aina ottamaan niin paljon mukaan, että kaverille riittää myös (jos on unohtanut omansa).

Pelinvetäjällä on oikeus poistaa peleistä pelaaja, joka käytöksellään tekee pelaamisesta turvatonta tai osoittaa piittaamattomuuttaan sääntöjä, kanssapelaajia tai luontoa kohtaan.