Hallitus kokousti, sääntöjä päivitettiin!


Turku Airsoft ry:n hallitus kokoontui 13.2. Kokouksen näkyvimpiä asioita oli pelisääntöjen päivitys. Päivitys koskee lähinnä Itäharjun pelialueen tuomiin uusiin asioihin ja muutokset ovat seuraavat:

  • Lähtönopeusrajat: Sääntöihin kirjattiin, että sisäpelialueille käytetään 1.2j lähtönopeutta ja kertatulta kaikissa aseissa. Poikkeuksena AEP-pistoolit sekä muut vastaavat heikkotehoiset, alle 0.5j pyssyt, joilla saa ampua lyhyitä sarjoja
  • Sääntöihin lisättiin kilpisäännöt kevyistä ja raskaista suojakilvistä.
  • Bofferikranaattien sääntöä tarkennettiin ja lisättiin suositus, että bofferikranaatit olisivat kirkkaan värisiä ja pitäisi jotakin ääntä tai näyttäisi valoa niiden huomaamisen helpottamiseksi
  • Muutamia yleisiä päivityksiä, tekstien paikkojen vaihtamista jne.

Kaikki säännöt voi lukea osoitteesta https://www.turkusoft.fi/saannot/

Itäharjun peliaueelta saadun palautteen mukaan rajoitamme bofferikranaattien määrää pelaajilla pelien briiffeissä, mutta emme kirjanneet sääntöihin bofferikranaateille määrällistä rajoitusta. Pyrimme kuitenkin suosituksilla ohjaamaan pelaajat tekemään kranaatteja, jotka on helpompi havaita, eikä aiheuta yhtä paljon epäselviä tilanteita.

Itäharjun tulevat muutokset

Kokouksessa myös puhuttiin Itäharjun pelialueelle tulevista muutoksista. Lyhyemmän ajan tavoitteiksi merkattiin muun muassa kadun puolen ikkunoiden levyjen sahaamista, jotta sisälle saisi lisää valoa, yläkerran suuren parioven sekä alakerran kulmahuoneen ja puutyöluokan välisen oven jakamista kahteen seinällä sekä yleisesti puutyöluokan suojien rakentaminen. Pitkän ajan suunnitelmissa on rakentaa ison talon päädyn toimistoon portaat talon ulkopuolelle, jossa portaat joskus on ollut ja kehittää pihalle lisää suojaa.

Pelialueen naapurissa olevan parkkipaikan ja pelialueen väliin rakennetaan kaupungin toiveesta aitaa, joka estää kuulien vahingossa päätymistä parkkialueelle.

Pelit omalla porukalla?

Itäharjun pelialuetta on nyt myös mahdollista vuokrata omaan käyttöön! Vuokraan kuuluu alueen käyttö omalla porukalla. Paikalla on aina myös yhdistyksen hallituksen tai puuhamiehistön jäsen valvomassa alueen käyttöä. Vuokran hinta on jäseneltä 50 € ja ei-jäseneltä 150 €. Voimme myös järjestää pelit sekä vuokravarusteet innokkaille, jotka ei omia varusteita omista!