Turku Airsoft ry vuosikokous 19.2.2021


Vuosikokous on yhdistyksen päättävä toimielin, jossa jäsenet voivat käyttää päätösvaltaansa yhdistyksessä, tarkastellaan mennyttä vuotta, asetetaan tavoitteita tulevaisuuteen ja valitaan yhdistykselle uusi hallitus.

Tervetuloa Turku Airsoft ry:n vuosikokoukseen 19.2.2021 kello 18.30 Logomon Kino -saliin. Kokouksessa on myös etäosallistumismahdollisuus. Mikäli rajoitukset eivät fyysistä kokousta salli, kokous järjestetään etänä. Nykyinen lainsäädäntö antaa mahdollisuuden järjestää kokous osittain etänä, vaikka yhdistyksen säännöt ei sitä varsinaisesti salli.

Etäkokous järjestetään näillä näkymin Goolge hangouts -palvelulla, ilmoitamme sen etukäteen ilmoittautuneille hyvissä ajoissa. Ilmoittautuminen tapahtuu google forms-kyselyllä

Formsin kautta voit ilmoittautua mukaan sekä puheenjohtaja- että hallituspestiin. Mikäli kilpailuihin ilmoittautuu useampia, niin äänestys järjestetään Google Forms -kyselyllä.

Ilmoittautumisen yhteydessä voit myös tuoda esiin esityksiä kokoukseen. Esitykset tulee toimittaa 11.2 mennessä. Kokouslista päivitetään viikkoa ennen kokousta.

Kysymyksiä tai omia nostoja esityslistaan voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen hallitus@turkusoft.fi

Toiminnan suunnittelua varten olemme järjestäneet pelaajakyselyn Google Formsin kautta! 

Kyselyssä selvitetään harrastajien mielipiteitä, haluja pelaamiseen sekä pelien järjestämiseen. Kerro mielipiteesi meille ja voit voittaa arvonnasta huikean palkinnon! Kyselyä käytetään toiminnan kehittämiseen.

Kysely on auki 17.2 asti. Voittaja arvotaan ja ilmoitetaan vuosikokouksessa. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista jättämällä kyselyn loppuun yhteystietosi. 

Kyselyyn pääset täältä: 
https://forms.gle/THbquHh6T3YS5YA27

TURKU AIRSOFT RY VUOSIKOKOUS 2021

ESITYSLISTA
Aika: Perjantaina 19.2.2021 kello 18.30
paikka: Logomo Kino -sali, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku & etäosallistuminen Google HangoutsKäsiteltävät asiat:

1. KOKOUKSEN AVAUS.

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.

4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN (2) VALINTA

5. ÄÄNTENLASKIJOIDEN (3) VALINTA.

6. VALITAAN YHDISTYKSEN UUSI PUHEENJOHTAJA

7. VALITAAN YHDISTYKSEN UUSI HALLITUS (4-7 varsinaista jäsentä +0-3 varajäsentä)

8. ESITELLÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

9. ESITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJAN
LAUSUNTO

10. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
VÄISTYVÄLLE HALLITUKSELLE

11. ESITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

12. JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN

A) Hallitus esittää, että jäsenmaksu nostetaan kahteenkymmeneen (20) euroon. Liittymismaksu pidetään viidessä (5) eurossa.

13. TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

14. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN
VALINTA

15. JÄSENTEN SEKÄ VÄISTYVÄN HALLITUKSEN EHDOTUSTEN KÄSITTELY

A) Hallitus esittää muutosta yhdistyksen sääntöihin kohtaan 2: Tarkoitus ja toiminnan laatu

Nykyinen sääntö: 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ulkoliikunnallista harrastusta, airsoft yhdistyksen kotipaikkakunnalla. 

Ehdotus: 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää liikunnallista harrastusta, yhdistyksen kotipaikkakunnalla. 

B) Hallitus esittää muutosta yhdistyksen sääntöihin kohtaan 9: Yhdistyksen kokous, lisätään mahdollisuus etäkokouksen järjestämiseen


1) Nykyinen sääntö: 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

2) Ehdotus:
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN