Vuosikokous 12.2.2022


Turku Airsoft ry:n vuosikokous järjestetään 12.2.2022. Business Hotel Navigaressa, Kalevantie 25, 20520 Turku. Kokous alkaa kello 12.30, ovet ovat auki kello 12.00 alkaen.

Vuosikokous on yhdistyksen päättävä toimielin, jossa jäsenet voivat käyttää päätösvaltaansa yhdistyksessä, tarkastellaan mennyttä vuotta, asetetaan tavoitteita tulevaisuuteen ja valitaan yhdistykselle uusi hallitus. 

Kokous järjestetään fyysisenä kokouksena, jossa on mahdollisuus seurata kokousta etäyhteyden avulla. Etäyhteyden linkki päivitetään tänne ennen kokousta.

Kokouskutsu

TURKU AIRSOFT RY VUOSIKOKOUS 2022

ESITYSLISTA
Aika: Lauantai 12.2.2022 kello 12.30
paikka: Business Hotel Navigare, Kalevantie 25, 20520, Turku

Käsiteltävät asiat

 1. KOKOUKSEN AVAUS.
 2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
 3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.
 4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA
  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN (2) VALINTA
 5. ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA.
 6. VALITAAN YHDISTYKSEN UUSI PUHEENJOHTAJA

Hallitus ehdottaa yhdistyksen puheenjohtajaksi Hannu Hännistä

 1. VALITAAN YHDISTYKSEN UUSI HALLITUS (4-7 varsinaista jäsentä +0-3 varajäsentä)

Hallitus ehdottaa tulevaksi hallitukseksi
Varsinaiset jäsenet
Markus Lundell
Nikolai Nerg
Rami Moilanen
Mikael Koppe

Varajäsenet
Risto Kastepohja
Mika Honkaranta

 1. ESITELLÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Hallitus esittelee toimintakertomuksen vuodelta 2021

 1. ESITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJAN
  LAUSUNTO

Rahastonhoitaja esittää tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon

 1. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
  VÄISTYVÄLLE HALLITUKSELLE

Hallitus esittää tili- ja vastuuvapauden myöntämistä väistyvälle hallitukselle

 1. ESITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Hallitus esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Hallitus esittää, että toimintasuunnitelma hyväksytään sellaisenaan, niin että uusi hallitus vahvistaa toimintasuunnitelman järjestäytymiskokouksessaan.

 1. JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN

Hallitus esittää, että jäsenmaksu pysyy samana 20 € sekä uusille jäsenille liittymismaksu 5 €

 1. TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Rahastonhoitaja esittää talousarvion. Hallitus esittää talousarvion hyväksymistä

 1. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN
  VALINTA

Hallitus esittää toiminnantarkastajaksi Ilkka Meertoa ja varatoiminnantarkastajaksi Pekka Lahtista

 1. JÄSENTEN SEKÄ VÄISTYVÄN HALLITUKSEN EHDOTUSTEN KÄSITTELY

Hallitus ei esitä käsiteltäviä asoita. Ennakkoilmoittautumisessa ei ole tuotu hallituksen tietoon esityksiä.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN