Toimintakertomus 2022


Vuosi 2022 alkoi globaalin pandemian jälkimainingeissa. Tapahtumien järjestäminen erityisesti alkukeväänä oli epävarmaa ja 2021-2022 vuodenvaihteessa useita tapahtumia oli peruutettu koronapandemian asettamien viranomaisohjeiden  vuoksi.

Suuria tai suurta työtä teettäneitä tapahtumia järjestettiin 15 kappaletta.

Arkipelejä (ma-su) Itäharjulla järjestettiin 56 pelipäivää,  joista pimeäpelejä 6.
Häämäellä 27 pelipäivää. Kakskerrassa viisi (5) pelipäivää. Raisiota käytti vain Ressoft -ryhmä.

Peruutettuja pelipäiviä tai tapahtumia oli  Itäharjulla kuusi (6),  Häämäellä kahdeksan (8), Kakskerrassa neljä (4). 
Suunniteltu retki BackAlleylle peruttiin ja yksi skenaario peruttiin kokonaan. Yleisin syy peruutuksille oli  ennakkoilmoittautuneiden vähyys tai pelinvetäjien puute.

Kesällä alettiin  keräämään Zettle-maksujärjestelmällä tietoa osallistujien iästä ja jäsenstatuksesta.

Helmikuussa Itäharjun harjoitusalueella koettiin tuhopoltto, kun vandaalit polttivat lavasteena/säilytyksessä olleen airsoft-käyttöön tarkoitetun maastoauton. Palo tuotti runsaasti savua ja nokesi rakennusta, mutta palo ei levinnyt autosta muualle rakennukseen. Palon ja sammutustöiden jälkeen päätettiin kiinteistö pestä kuumapainepesureita käyttämällä. Peseminen kesti päivän ja oli iso ponnistus. Pesuvesi piti hakea Veritas-stadionilta, pesurit ympäri kaupunkia, iso aggregaatti piti vuokrata ja niin edelleen. Loppujen lopuksi kenttä saatiin jälleen pelikuntoon ja sillä pelattiin koko vuoden.

Itäharjun käyttöoikeussopimus  päättyi vuoden 2022 lopussa, jolloin kiinteistö luovutettiin takaisin kaupungille.

Keväällä,  maan kuivumisen jälkeen johdettiin loppuun myös suuri 2021 aloitettu Häämäen siivousurakka. Työssä käytettiin mm. mönkijöitä ja yhdistys hankki metsänhoitotyökaluja alueen kunnossapitoa varten. Jätettä vietiin metsästä  vuosien 2021 ja 2022 aikana yhteensä noin 12,6 tonnia, josta palavaa jätettä 4m2 ja metallia 4m2. Määrää voidaan pitää merkittävänä, kun kyseessä on luonnonvarainen alue.

Lisäksi Häämäellä uudistettiin joitakin lippupisteitä sekä tehtiin kestävämpiä rakennelmia.

Varustevuokraustoiminta on ollut aktiivista yhteistyökumppanin (Matriarkka) avulla ja se on helpottanut uusien harrastajien ja kiinnostuneiden lajikokeiluita. Erilaiset sidosryhmät ovat myös vuokranneet varusteita esimerkiksi virkistyspäivilleen tai elokuvien tekemiseen. Varustesettejä vuokrattiin vuoden aikana kaiken kaikkiaan 138 kappaletta.

Kioski on todettu kuluvana vuotena olleen hyvää palvelua jäsenistölle ja se on tuonut hyvää tuloa pelimaksujen ohella. Yhteistyökumppani (Atom Airsoft) on tarjonnut kohtuulliset sisäänostohinnat,  josta myyntikate jää yhdistyksen käyttöön. Maailman kriisit vaikuttivat jonkin verran kioskin myyntituotteiden hankintaan saatavuuden ollessa huonoa.

Alkuvuodesta 2022 Turun kaupunki lähestyi meitä uudesta rakennetusta alueesta, joka tulisi korvaamaan Itäharjun kenttää. Käyttöoikeussopimus saatiin solmittua viideksi vuodeksi loppuvuonna 2022. Pitkä sopimusaika on yhdistykselle edullinen, sillä se mahdollistaa niin aktiiviharrastajien työtaakan vähenemisen, sekä luo mahdollisuuden kerätä varoja tulevaisuuden omaa kenttää varten.

Istuva hallitus laati 10-vuotissuunnitelman alkuvuonna, jota on tarkoitus tarkastaa vuosittain. Pitkän tähtäimen tavoitteella on pyritty ohjaamaan yhdistyksen päätöksentekoa ja varainhankintaa määrätietoisemmaksi.

Puheenjohtajien välistä keskustelua on avattu eri yhdistysten välille. Tulevaisuuden suunnitelmissa on järjestää kohtaamisia, sekä vierailuita toisiin yhdistyksiin. Sopia yhteisistä askelmerkeistä ja käynnistää kauan kaivattu yhteistyö lajin kehittämiseksi eteenpäin.

Kuluvana vuonna avattiin yhdistykselle säästötili, joka on tarkoitettu tulevaisuuden omaa kenttää varten. Se toimii myös varapuskurina, jos yhdistys ei pysty toimimaan ja järjestämään normaalisti toimintaa. Tilille pyritään tekemään tallennus kuukausittain. Talletettava summa vaihtelee 5-30% kuukausituotosta ja siitä päättää hallitus kokouksissaan.

2022 järjestettiin myös AEG-huoltokurssi sekä vanhoille ja uusille pelinvetäjille tarkoitettu pelinvetäjäpäivät. Pelinvetäjäpäivien keskustelujen pohjalta saatiin laadittua päivitetyt pelisäännöt, jotka otettiin käyttöön loppuvuodesta.

Vuosijuhla järjestettiin TYY-saunalla ja siihen osallistui yhdistysaktiiveja 15 henkeä.

Toimistoa on pidetty Business Hotel Navigaressa. Sitä on  käytetty varusteiden ja myyntituotteiden säilyttämiseen, sekä kokousten ja koulutusten järjestämiseen. Sijainti on ollut edullinen Itäharjun kentän suhteen ja se on helpottanut mm.  kioskin pyörittämistä.

Turkusoftin reserviläisairsoftaajat  (Ressoft) harjoitteli 16 kertaa (2021 – 15 krt, 2022 – 17 krt).
Kuluvan vuoden aikana oli 84 osallistujaa.  Harjoituksia järjestettiin rakennetulla alueella Itäharjulla, sekä maastossa Raisiossa. Vuonna 2022 teemoina oli mm. valojen käyttö, taistelu, kommunikaatio, taisteluensiapu, ammunta sekä liikkuminen.
Ressoftilaiset ovat osallistuneet myös muuhun Turkusoftin toimintaan, kuten talkoisiin, Itäharju Milsimiin, Itäharju Brutalityyn sekä VXT The Line skenaarioon. Syksyllä  järjestettiin Ressoft-tapatuma aktiivireserviläisille.

Vuosi oli vauhdikas ja toimintarikas.