Toimintasuunnitelma 2022


Toimintasuunnitelma on yhdistyksen apuväline toiminnan suunnitteluun ja se laaditaan vähintään vuodeksi kerrallaan. Nyt toimintasuunnitelmaan on lisätty myös tulevaisuuden tavoitteita, joita kohti pyrkiä ja kehittää toimintaa.

Toiminnan tarkoitus


Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on järjestää toimintaurheilutapahtumia ja lajiin liittyviä koulutustilaisuuksia, parantaa harrastusmahdollisuuksia Turun alueella sekä tiedottaa harrastusmahdollisuuksista kotipaikkakunnallaan. Yhdistys seuraa valtakunnallista ja paikallista mediaa liittyen airsoft-harrastukseen ja antaa tarvittaessa kommentteja lajiin liittyen medialle tai viranomaisille.


Suuntaviivat tulevaisuuteen


Suuntaviivat toimivat tulevaisuuteen asetettuina tavoitteina, joita kohti pyrkiä. Näitä suuntaviivoja päivitetään vuosittain.

Tänä vuonna (2022)


Vuonna 2022 yhdistys pyrkii järjestämään niin isoja kuin pieniäkin skenaarioita kaikilla yhdistyksen harjoitusalueilla. Pelinvetäjien koulutukseen panostetaan uudella pelinvetokurssilla. Yhdistys pyrkii pääsemään uudelle rakennetulle harjoitusalueelle, joka korvaisi nykyisen Itäharjun harjoitusalueen.

Ensi vuonna (2023)

Ensi vuonna yhdistys pyrkii kehittämään pelialueita suunnitelmallisesti niin, että lähivuosina kentät alkaisivat olemaan enemmän valmiita kuin ”keskeneräisiä”. Aktiiviharrastajia saadaan sitoutettua toimintaan mukaan ja nähdään monenlaisia tapahtumia.

Viiden vuoden kuluttua (2027)


Yhdistys on luopunut turhista harjoitusalueista. Jäljellä olevat kentät ovat siinä kunnossa, että ne toimivat käytössä hyvin ja alueiden jatkuvasta rakentamisesta ollaan siirrytty pääsääntöisesti ylläpitävään ja kehittävään työhön. Tavoitteena on, että jäljellä olevat alueet tuottavat yhdistykselle enemmän kuin niistä on menoja.

Kymmenen vuoden kuluttua (2032)


Yhdistyksellä on oma sisäpelialue, jossa on toimiva infra harrastuksen ylläpitämiseksi. Tilat ja rakennukset vastaavat kaikkia rakennus-, hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä. Harjoitusalueille ei ole homeongelmia, ilkivaltaa tmv. Alueet on karttoihin merkitty urheilualueiksi. JA/TAI Yhdistyksellä on oma harjoitusalue, jossa yhdistyy ulko- ja sisäpelialueen ominaisuudet, eli ns. hybridikenttä. Alueella on mahdollisuus esimerkiksi lähitaisteluun ja pitempiin välimatkoihin. Näitä käytettäisiin mahdollisuuksien mukaan yhdistelmänä.


Toimintakauden 2022 haasteet ja mahdollisuudet


Haasteet

 1. Mahdollisen uuden pelialueen kuntoon saaminen, samalla kun Häämäen alue pitäisi saada kuntoon ja luopua Itäharjusta. Kyseessä on taloudellisesti isoja ja resursseja vaativia projekteja.
 2. Vuosi 2022 mennään ilman kaupungin rahallista tukea yhdistyksille. Aikaisemmat kaksi COVID19-vuotta (2020 ja 2021), ovat hankaloittaneet tapahtumien järjestämistä huomattavasti ja siten vaikuttaneet yhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen negatiivisesti.
 3. Alkuvuonna noussut geopoliittinen konflikti Venäjällä ja COVID19-tilanteen jälkimainingit saattavat vaikuttaa myös tänä vuonna tapahtumien järjestämiseen ja siten talouteen.
  Uusien harrastajien sitouttaminen yhdistystoimintaan sekä vanhojen mukaan tuominen uudelleen.
 4. Jäsenmäärän kasvattaminen lisää yhdistyksen vaikuttavuutta viestinnässä. Jäsenmäärän kasvu toisaalta kasvattaa myös vapaaehtoisten tekemää työkuormaa, jota ei tulisi kasvattaa liiaksi.
 5. Työmäärän jakautuminen vain pienelle osalle tekijöistä.

Mahdollisuudet

 1. Rajoitusten (COVID19) aika alkaa olemaan ohi, joka mahdollistaa suurempien tapahtumien ja skenaariopelien järjestämisen.
 2. Yhdistyksen viestintäkanavien käyttäminen tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin lisää yhdistyksen tavoitettavuutta ja näkyvyyttä. Erityisesti sosiaalisen median tuomat alustat ja verkkosivut tulee ottaa tehokäyttöön.
 3. Uuden harjoitusalueen saaminen saattaa innostaa niin uusia, kuin vanhojakin harrastajia mukaan.

Yhdistyksen toiminnan painopisteet 2022

 1. Tavoitteena pelinvetäjien aktivoiminen, sekä uusien kouluttaminen.
  a. Tavoitteiden toteuttamiseksi järjestetään pelinvetokurssi ja apumateriaaliksi pelinvetäjän opas.
  b. Pelinvetäjiä pyritään motivoimaan järjestämällä heille helpotuksia pelimaksuihin ja alennuksilla yhdistyksen kioskista.
  c. Pelinvetäjille järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen huomioliivi, työpaita ja sininen hihanauha.
  d. Pyritään luomaan pelinvetäjien keskuuteen vahva me-henki, jolloin kukaan ei tunne jäävänsä pelinvetotilanteessa yksin.
 2. Tavoitteet pelialueiden kehittämiseksi
  a. Häämäen loppusiivous ja pelikuntoon asettaminen.
  b. Kakskerran pelialueen kehittämisen kaavoittaminen
  c. Itäharjun pelialueesta luopuminen uuden alueen myötä.

  Tavoitteisiin pääsemiseksi
  a. Kaikki pelialueet tullaan merkkaamaan selkeästi. Sisäänjohtavat polut merkataan selkeästi. Infokyltit pelialueiden ”pääsisäänkäynneille”.
  b. Jatketaan yhteistyötä Turun kaupungin kanssa
  c. Varainhankinnan ylläpitäminen, jotta varat riittävät tarvittaviin projekteihin.

Yhdistyksen muu sisäinen toiminta

Kokoukset


Hallitus kokoontuu jokaisen kuun ensimmäisenä maanantaina. Vuosikokous järjestetään alkuvuodesta 2023, kuten säännöissä sanotaan.


Jäsenhankinta ja -huolto

 • Jäsenhankintaa tehostamiseksi yhdistyksen some-kanavien käyttöä tehostetaaan ja internet-sivuja päivitetään ajanmukaisemmiksi.
 • Yhteistyökumppanien tarjoamia alennuksia, tarjouksia ja etuja pyritään järjestämään kuten aiempinakin vuosina.
 • Jäsenistön etuja yhdistyksen peleissä ja tapahtumissa pyritään parantamaan entisestään.

Tilaisuudet ja tapahtumat

Viikko- ja viikonloppupelit

Yhdistyksen vakiintuneet pelipäivät ovat arkisin torstaisin, viikonloppuisin lauantai ja sunnuntai.

Jäsenhankintapäivät

Pyritään järjestämään kesäkuukausina jäsenhankintapäiviä, joissa lajiin on helppo tutustua matalalla kynnyksellä.

Junnupelit

Järjestetään junnupelejä alle 16 vuotaiaille, siten että normaalina pelipäivänä ensiksi on ”junnupelit” ja sen jälkeen normaalipelipäivä. Aloittelijat ovat tervetulleita molempiin peleihin saman päivän aikana. Junnupelejä tullaan markkinoimaan ”kaveri mukaan” -päivänä, jolloin kynnys osallistua ja lähteä mukaan on matala. Esimerkiksi vuokravarusteet ovat tällöin saataville jne..

Airsoft-kirpputori

Airsoft-kirpputori järjestetään jälleen alkukesästä.

Skenaariopelit

Pyritään järjestämään skenaariopelejä kaikilla harjoitusalueilla. Skenaariot voivat olla pieniä tai suuria.

Matkat

Tutustutaan lähialueiden paikallisyhdistyksiin ja tekijöihin järjestämällä pelimatkoja heidän viikonloppupeleihinsä tai skenaarioihin.

AttackSense kilpailut

Pyritään järjestämään Attack Sense järjestelmää käyttäen kilpailuita jäsenistölle.

Tiedottaminen

Yhdistys tiedottaa asioistaan jäsenistölle sähköpostilla, verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kautta.


Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta

Yhdistyksen näkyvyyttä lisätään kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa siten, että jatketaan Instagramin, Facebookin ja Youtuben käyttöä. Käyttöä tehostetaan aikaisempiin vuosiin verrattuna. Twitter-tilistä luovutaan. Kotisivuja parannetaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Yhdistyksen sisäiseen viestintään käytetään sähköpostia ja Discord-kanavaa.

Yhteistyösuhteita pyritään aktiivisesti ylläpitämään niin viranomaisiin, jälleenmyyjiin tai muihin yrityksiin kuin myös lähialueilla vaikuttaviin paikallisyhdistyksiin.

Talous

Yhdistyksen taloutta hoidetaan talousarvion puitteissa. Hallitus päättää muista mahdollisista kuluista.

Turku Airsoft ry. hallitus
06.03.2022 Turussa