Toimintasuunnitelma 2023


Toimintasuunnitelma on yhdistyksen apuväline toiminnan suunnitteluun ja se laaditaan vuosittain. Toimintasuunnitelman hyväksyy yhdistyksen jäsenkokous. Sidosryhmät pääsevät toimintasuunnitelmasta tarkistamaan, minkälaiseen toimintaan yhdistys on kyseisenä toimintavuotena sitoutunut.  Toimintasuunnitelmassa voi olla myös tulevaisuuden tavoitteita, jotka ohjaavat yhdistyksen toimintaa ja päätöksentekoa.

Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnantarkoitus on järjestää toimintaurheilutapahtumia ja lajiin liittyviä koulutustilaisuuksia ja parantaa harrastusmahdollisuuksia ensisijaisesti Turun seudulla ja toissijaisesti koko maassa. Yhdistys seuraa valtakunnallista ja paikallista mediaa liittyen airsoft-harrastukseen ja antaa tarvittaessa kommentteja medialle tai viranomaisille.

 • Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista airsoft harrastusta. Erityisesti Turun seudulla.
 • Toimia harrastajien yhdyssiteenä sekä edistää ja kehittää yhteenkuuluvuutta.
 • Opastaa uusia ja vanhoja harrastajia yhteisiin sekä turvallisiin pelitapahtumiin.
 • Tuoda harrastusta paremmin tunnetuksi.
 • Parantaa harrastajien fyysistä kuntoa ja strategista pelisilmää, sekä luoda mielekkäitä mahdollisuuksia harrastamiseen.
 • Toimia median, viranomaisten ja sidosryhmien suuntaan luotettavana, sekä vakavasti otettavana äänenkäyttäjänä.

Suuntaviivat tulevaisuuteen


Suuntaviivat toimivat tulevaisuuteen asetettuina tavoitteina, joita kohti pyrkiä. Näitä suuntaviivoja päivitetään vuosittain. Nämä suuntaviivat hallitus asettaa ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessaan.

Tänä vuonna (2022)


Vuonna 2022 yhdistys pyrkii järjestämään niin isoja kuin pieniäkin skenaarioita kaikilla yhdistyksen harjoitusalueilla. Pelinvetäjien koulutukseen panostetaan uudella pelinvetokurssilla. Yhdistys pyrkii pääsemään uudelle rakennetulle harjoitusalueelle, joka korvaisi nykyisen Itäharjun harjoitusalueen.

Ensi vuonna (2023)

Ensi vuonna yhdistys pyrkii kehittämään pelialueita suunnitelmallisesti niin, että lähivuosina kentät alkaisivat olemaan enemmän valmiita kuin ”keskeneräisiä”. Aktiiviharrastajia saadaan sitoutettua toimintaan mukaan ja nähdään monenlaisia tapahtumia.

Viiden vuoden kuluttua (2027)


Yhdistys on luopunut turhista harjoitusalueista. Jäljellä olevat kentät ovat siinä kunnossa, että ne toimivat käytössä hyvin ja alueiden jatkuvasta rakentamisesta ollaan siirrytty pääsääntöisesti ylläpitävään ja kehittävään työhön. Tavoitteena on, että jäljellä olevat alueet tuottavat yhdistykselle enemmän kuin niistä on menoja.

Kymmenen vuoden kuluttua (2032)


Yhdistyksellä on oma sisäpelialue, jossa on toimiva infra harrastuksen ylläpitämiseksi. Tilat ja rakennukset vastaavat kaikkia rakennus-, hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä. Harjoitusalueille ei ole homeongelmia, ilkivaltaa tmv. Alueet on karttoihin merkitty urheilualueiksi. JA/TAI Yhdistyksellä on oma harjoitusalue, jossa yhdistyy ulko- ja sisäpelialueen ominaisuudet, eli ns. hybridikenttä. Alueella on mahdollisuus esimerkiksi lähitaisteluun ja pitempiin välimatkoihin. Näitä käytettäisiin mahdollisuuksien mukaan yhdistelmänä.


Toimintakauden 2023 haasteet ja mahdollisuudet


Haasteet

 1. Uuden harjoitusalueen (Tiilitehdas) rakentaminen käyttöön sopivaksi ja luvittaminen yleisötapahtumiin sopivaksi ja siten avaaminen yleisölle. Kyseessä on yhdistyksen mittapuulla taloudellisesti iso ja resursseja vaativa projekti.
 2. Aktiivisten pelinvetäjien ja puuhamiesten jaksaminen kenttäprojektien ja tapahtumien kanssa.

Mahdollisuudet

 1. Uusi harjoitusalue fasiliteetteineen tarjoaa yhdistykselle mahdollisuuden tuoda lajia sidosryhmien lähelle ja tietoisuuteen helpommin.
 2. Uudenlaisten yhteistyökuvioiden solmimisen.

Yhdistyksen toiminnan painopisteet 2023

 1. Tiilitehtaan pelialueen saaminen käyttökuntoon
  1. Ensisjaisesti alue avataan jäsenistön käyttöön
  1. Alueelle tehdään tarvittavat muutokset tai rakenteet, jotta se voidaan hyväksyä yleisökäyttöön.
 2. Yhteistyön aloittaminen toisten airsoft-yhdistysten kanssa
  1. Vierailuja pelialueille
  1. Yhdistysaktiivien kanssa keskustelut yhdistysrajojen yli.

Yhdistyksen muu sisäinen toiminta

Järjestetään jäsenistölle myös muitakin tilaisuuksia kuin pelitapahtumia, kuten vuosijuhla tai tilaisuuksia, jotka lisäävät yhteishenkeä.

Kokoukset


Hallitus kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa, joista kuusi on hallituksen omia kokouksia ja kaksi jäsenkokouksiin valmistavia kokouksia. Tarvittaessa hallitus voi kokoustaa useammin.

Jäsenkokoukset järjestetään kahdesti vuodessa, joista keväällä käsitellään talous- ja hallituskokoonpanoon sekä lakiasioihin liittyviä asioita ja syksyllä kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelmaan yms. vastaaviin seikkoihin liittyviä asioita.

Tilaisuudet ja tapahtumat

Viikko- ja viikonloppupelit

Yhdistys pyrkii järjestämään arkipelejä viikoittain.

Junnupelit

Pyritään vastaamaan kysyntään ja kokeilemaan juniori-pelejä.

Airsoft-kirpputori

Järjestetään käytetyn tavaran kirpputori.

Skenaariopelit

Pyritään järjestämään muutamia skenaariopelejä, jotka ovat kevyitä tarinaan pohjautuvia päivän mittaisia tapahtumia. Skenaariopeleissä osallistujat voivat harjoitella taitoja ja kartuttaa kokemusta, joita tarvitaan isommissa skenaariopelitapahtumissa.

Matkat

Pyritään vierailemaan toisten yhdistysten viikonloppupeleissä, sekä järjestämään tutustumismatka Säres centerille. Myös muita matkoja voidaan järjestää jos kiinnostusta löytyy.

Kurssit

Järjestetään pelinvetäjäpäivä, sekä selvitetään kiinnostusta kursseille ja järjestetään niitä kiinnostuksen mukaan. Esimerkiksi replikan huoltokurssi, varusteiden käyttö tai käsittelykurssi.

AttackSense kilpailut

Järjestetään säännöllisesti AttackSense tapahtumia, sekä osallistutaan kansainväliseen SnapShooterChallenge -kilpailuun mikäli sellainen 2023 järjestetään.

Tiedottaminen

Yhdistys tiedottaa asioistaan sähköpostitse, SuomiSportissa, verkkosivuillaan, tapahtumissaan sekä Discord-palvelimellaan.


Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta

Yhdistyksen näkyvyyttä lisätään kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa siten, että jatketaan Instagramin, Facebookin ja Youtuben käyttöä. Kotisivuja parannetaan ja päivitetään tarpeen mukaan.

Yhteistyösuhteita pyritään aktiivisesti ylläpitämään niin viranomaisiin, jälleenmyyjiin tai muihin yrityksiin kuin myös lähialueilla vaikuttaviin paikallisyhdistyksiin.

Talous

Hallitus  on laatinut tulo- ja menoarvion vuodelle 2023.

Varainhankinta

Kerätään jäsenmaksuja, ylläpidetään yhdistyksen omaa tarvikekioskia, järjestetään ohjattuja tapahtumia harrastajille ja sidosryhmille.

Avustukset

Turun kaupungilta on haettu toiminta-avustusta vuodelle 2023.

Turku Airsoft ry. vuosikokous
19.02.2023 Turussa